Nastavno
osoblje

Fvu

PROFESORI EMERITUSI Oblast nastave CV
Prof.dr Nenad Vuković, akademik lingvistika, komunikacija  
   
REDOVNI PROFESORI    
Prof.mr Nikola Latković, MFA viz.komunikacije, dizajn, tipografija preuzmi
Prof.mr Nikola Simanić, MFA video art, novi mediji, multimedija preuzmi
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Dino Karailo, ArtD animacija, digitalna umjetnost, 3D preuzmi
Prof.mr Marija Džoganović, MFA vizuelna kultura, slikanje, ilustracija preuzmi
Prof.mr Danijela Darmanović Mahmutović, MFA crtanje, slikanje, likovna umjetnost preuzmi
Prof.mr Andro Martinović, MFA režija, kreativno pisanje preuzmi
DOCENTI
   
Doc.mr Balša Gobović, MFA fotografija preuzmi
Doc.mr Marko Gošović, MFA AV produkcija, dizajn zvuka preuzmi
Doc.mr Biljana Vušović, MFA AV produkcija preuzmi
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
mr Petar Ćuković, MSc istorija i teorija umjetnosti preuzmi
Katarina Laković, BFA dizajn vizuelnih komunikacija
GOSTUJUĆI, HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Doc.dr Vesna Tripković Samardžić engleski jezik preuzmi
mr Maša Jovović nastavnički predmeti, akademsko pisanje