FvuFakultet vizuelnih umjetnosti (FVU) Univerziteta Mediteran je osnovan 2006. godine kao prvi privatni fakultet iz oblasti umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je utemeljen prema savremenim standardima, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i izuzetno je ocijenjen od strane Evropske univerzitetske asocijacije (EUA) koja je realizovala proces eksterne institucionalne evaluacije (IEP). Diploma koju dobijate po završetku studija prepoznata je u ECTS sistemu i kroz Lisabonsku konvenciju, kao i globalnu klasifikaciju ISCED (Unesco).

Studije se izvode na dva nivoa, osnovnom i master, a vode ka zvanju Bachelor odnosno Master vizuelnih umjetnosti, koje student/kinja sam definiše kombinovanjem osam modula (jednog profilišućeg u toku studija i jednog dopunskog po semestru):

  • Grafički dizajn
  • Ilustracija
  • Fotografija
  • Digitalna umjetnost i animacija,
  • Video i novi mediji
  • Dizajn scene i enterijera
  • Likovna umjetnost
  • Dizajn zvuka

Nastavni planovi i programi koji zapravo predstavljaju simbiozu umjetnosti, nauke, IT tehnologija i drugih naučnih i umjetničkih disciplina su usklađeni sa savremenim međunarodnim trendovima, kao i potrebama savremenog tržišta rada. Naši studenti izlaze sa reprezentativnim portfoliom koji im otvara vrata profesije u kreativnim industrijama.

Zahvaljujući međunarodno priznatim diplomama i svemu što smo ranije naveli, našim studentima je otvoren put usavršavanja u inostranstvu (Britanija, Italija, Španija, Francuska, Njemačka, SAD itd.).