Pravni fakultet (PF) Univerziteta Mediteran od svog osnivanja 2007. godine uspješno ostvaruje misiju obrazovne pripreme studenata za izgradnju vladavine prava i demokratskih institucija države. Sticanje znanja iz nauke i teorije prava, sadržaj pravnih propisa, procedura njihovog donošenja i profesionalna primjena prava, civilizacijska su potreba svakog vremena i svih društava.

Prilikom osnivanja Fakulteta odlučeno je da se sva pažnja i aktivnosti usmjere u pravcu obučavanja studenata za odgovoran i profesionalan rad u struci. Cilj je da svršeni studenti budu profesionalci u svom poslu, ljudi sa visokim moralnim vrijednostima i odgovornošću prilikom obavljanja pravničke profesije.

Fakultet je istinski privržen vrijednostima i principima modernog evropskog univerzitetskog obrazovanja i vjeran težnji ka postizanju visokog kvaliteta rada. Temelj toga su savremeni studijski programi, rad u malim grupama, kombinacija teorije i prakse, ugledni i posvećeni profesori, čvrsta i neposredna saradnja nastavnika i studenata, osmišljene pravne klinike, kontinuirana studentska praksa.

Fakultet je licenciran za dva programa na osnovnim akademskim studijama:

  • Pravosudni
  • Privrednopravni program

Na master akademskim studijama nudimo sljedeće studijske programe:

  • Evropsko pravo
  • Javnu upravu
  • Privrednopravni
  • Krivično-pravosudni program.

Na doktorskim akademskim studijama nudimo studijski program:

  • Evropsko pravo