Nastavno
osoblje

REDOVNI PROFESORI Oblast nastave CV
Prof.dr Srđa Božović, PhD javne finansije, finansijsko pravo, službeničko pravo preuzmi
Prof.dr Savo Marković, PhD opšta istorija prava, istorija prava Crne Gore, rimsko pravo preuzmi
Prof.dr Nebojša Šarkić, PhD uvod u građansko pravo, porodično pravo, nasljedno pravo preuzmi
Prof.dr Vesna Ratković, PhD krivično pravo, krivično-procesno pravo preuzmi
Prof.dr Miloš Vukčević, PhD međunarodno javno pravo, pravo Evropske unije preuzmi
Prof.dr Biljana Damjanović, PhD međunarodno privatno pravo, arbitražno pravo preuzmi
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Branislav Radulović, PhD kompanijsko pravo, revizija preuzmi
Prof.dr Danilo Ćupić, PhD ustavno pravo, upravno pravo preuzmi
DOCENTI
   
Doc.dr Damir Zejnilović, PhD kriminalistika, kriminologija, sudska medicina preuzmi
Doc.dr Milena Kavarić, PhD poslovno pravo, bankarsko pravo, berzansko pravo preuzmi
Doc.dr Minja Simović, PhD porodično pravo, nasljedno pravo preuzmi
Doc.dr Ivana Vukčević, PhD osnovi ekonomije, monetarna ekonomija, javne finansije, finansijska analiza preuzmi 
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
mr Đuro Nikač, MSc upravno pravo, radno pravo preuzmi
mr Dzenana Nuhodžić, MSc krivično pravo, krivično-procesno pravo preuzmi
Andrija Mirović Iopšta istorija prava, istorija prava Crne Gore, rimsko pravo
preuzmi
HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Prof.dr Aleksandar Ivanović, PhD krivičnopravna oblast preuzmi
mr Ivana Nikolić, MSc istorija prava, rimsko pravo preuzmi
mr Matija Vučićević, MSc ustavno pravo, ljudska prava preuzmi
Milica Milić diplomatsko i konzularno pravo preuzmi