FIT

Fakultet za informacione tehnologije
POSTDIPLOMSKE STUDIJE (MSc)
Studijski program:

Informacione tehnologije

Moduli: Softversko inženjerstvo i Informaciono komunikacione tehnologije
Diploma: Master informacionih tehnologija, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v+l)
Modul: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
I GODINA 1. semestar
1. Metode naučno-istraživačkog rada 10 2+2+0
2. Upravljanje IT projektima 10 2+2+1
3. Prikupljanje i analiza zahtjeva 10 2+2+1
2. semestar
1. Strategije razvoja informacionih sistema 10 2+2+0
2. Napredno web programiranje 10 2+2+1
3. Projekat 1 10 2+0+2
II GODINA 3. semestar
*1. Izborni predmet 1 10 2+2+1
*2. Izborni predmet 2 10 2+2+1
*3. Izborni predmet 3 10 2+2+1
4. Projekat 2 10 2+0+2
4. semestar
1. Master rad 20 /
* Student u 3. semestru bira tri od ponuđenih predmeta:
 • Revizija informacionih sistema
 • Napredni sistemi baza podataka
 • Data mining
 • Skladišta podatka
 • Vještačka inteligencija
 • Napredno programiranje mobilnih aplikacija
 • Metode za razvoj korisničkih interfejsa
 • Kontrola kvaliteta i testiranje softvera
 • E-učenje
 • E-uprava
 • Napredni koncepti računarskog modelovanja i simulacije
 • Ugrađeni sistemi
3 x 10 2+2+1
 
Modul: INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
I GODINA 1. semestar
1. Metode naučno-istraživačkog rada 10 2+2+0
2. Upravljanje IT projektima 10 2+2+1
3. Prikupljanje i specifikacija zahtjeva 10 2+2+1
2. semestar
1. Strategije razvoja informacionih sistema 10 2+2+0
2. Računarski sistemi u realnom vremenu 10 2+2+1
3. Projekat 1 10 2+0+2
II GODINA 3. semestar
*1. Izborni predmet 1 10 2+2+1
*2. Izborni predmet 2 10 2+2+1
*3. Izborni predmet 3 10 2+2+1
4. Projekat 2 10 2+0+2
4. semestar
1. Master rad 20 /
* Student u 3. semestru bira tri od ponuđenih predmeta:
 • Revizija informacionih sistema
 • Digitalna forenzika
 • Visokotehnološki kriminal
 • Cloud tehnologije
 • Internet stvari
 • Skladištenje električne energije
 • Tržište električne energije
 • Softverski definisano umrežavanje
 • Energija i ekologija
 • Alternativni izvori energije
 • Bežične mreže
 • Sistemi na čipu
3 x 10 2+2+1
 
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VII-2 (Master informacionih tehnologija, MSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).