Nivo 1 (BSc, BFA)
OSNOVNE STUDIJE

Osnovne studije (studijski program za usvajanje kvalifikacije nivoa Bachelor, VI) izvode se na svim fakultetima Univerziteta Mediteran. Opterećenje studenata i nastavnika je izražena u formi ECTS/CSPK kredita (1 kredit = 30 sati učenja) i iznosi 30 kredita po semestru, pri čemu opterećenje kontakt nastavom ne prelazi uobičajenih 40 sati učenja sedmično. Oblici kontakt nastave su predavanja (p), vježbe (v), laboratorija (l), rad u ateljeu i dr.

Uspješnim završetkom studija student dobija Diplomu sa Dodatkom diplome (DS), koji sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, spisak položenih ispita, informacije o prohodnosti ka daljem usavršavanju i/ili zapošljenju, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor, BSc/BFA). Fakulteti Univerziteta Mediteran Podgorica su prve visokoškolske obrazovne u Crnoj Gori koje su sprovele izdavanje Dodatka diplome 2009.godine.

Studisjki programi osnovnih studija u iznosu od 180 ECTS/CSPK kredita, a u trajanju od 3 godine (6 semestara) po fakultetima su:

FEB / Fakultet za ekonomiju i biznis

MTS / Fakultet za turizam

FIT / Fakultet za informacione tehnologije

FVU / Fakultet vizuelnih umjetnosti

 • Vizuelne umjetnosti
  • Grafički dizajn
  • Ilustracija
  • Fotografija
  • Digitalna umjetnost i animacija
  • Video i novi mediji
  • Dizajn scene i enterijera
  • Likovna umjetnost
  • Dizajn zvuka

FSJ / Fakultet za strane jezike

PF / Pravni fakultet