Fakultet za ekonomiju i biznis (FEB) osnovan je 2005. godine kao prvi privatni fakultet u Crnoj Gori za školovanje kadra iz oblasti finansijskog i marketing menadžmenta. Fakultet je duboko posvećen obrazovanju studenata, podižući kvalitet visokog obrazovanja u nacionalnom i regionalnom okruženju, gradeći imidž tržišno orjentisane i društveno odgovorne organizacije čiji studenti i studentkinje završetkom studija postaju stručnjaci/kinje, spremni da uspješno odgovore na savremene poslovne i društvene izazove. U tom smislu program i literatura koji se koriste u nastavi su u potpunosti usklađeni sa evropskim i svjetskim tokovima u obrazovanju.

Studijski programi baziraju se na odredbama Bolonjske deklaracije i standardima Evropskog sistema transfera kredita (ECTS).

Prednost studiranja na našem fakultetu ogleda se u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti marketinga, finansija, računovodstva i revizije. Na osnovnim studijama izučava se studijski program:

  • Ekonomija i biznis, sa dva profilišuća modula
    • Finansijski menadžment
    • Marketing menadžment

Na master studijama razvijena su dva programa akademskih studija:

  • Marketing menadžment
  • Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija,

dok se na doktorskim studijama takođe izučavaju dva studijska programa:

  • Finansije
  • Marketing

Osim akademskih studija studenti imaju mogućnost studiranja na primijenjenim master studijama na engleskom jeziku International MBA in Management, Finance and Agribusiness