Fakultet za strane jezike (FSJ) osnovan je 2007. godine, kao visokoškolska ustanova u okviru Univerziteta Mediteran. Fakultet realizuje moderne studijske programe koji ispunjavaju najviše obrazovne stnadarde. Mi raspolažemo novom, savremenom tehnikom na kojoj se studenti obučavaju, a sve u cilju temeljnije edukacije budućih generacija anglista. Obrazujemo na nivou osnovnih, specijalističkih i master studija visoko kvalitetne stručnjake iz oblasti stranih jezika, engleske i američke književnosti kroz dva modula:

  • Poslovni engleski jezik
  • Engleski jezik u nastavi.

Smatramo da profil savremenog filologa zahtijeva znanje stranog jezika, sa težištem na savremenom jeziku, za potrebe različitih struka i zanimanja, poslovnog stranog jezika, prevođenja, kao i poznavanje metodike nastave stranog jezika, uključujući potrebna pedagoško- psihološka znanja. Sve to obezbjeđuje našim studentima visok izlazni kvalitet i prestižnu konkurentnost na tržištu rada ne samo u našoj zemlji, nego i u širim regionalni i evropskim okvirima.

Studenti i studentkinje Fakulteta za strane jezike intenzivno učestvuju u programima međunarodne razmjene. Zahvaljujući saradnji sa brojnim visokoobrazovim institucijama u Evropi, oni imaju priliku da putem Erasmus+ programa apciliraju za razmjenu i provedu jedan semestar na nekom od renomiranih evropskih univerziteta.