FEB

Fakultet za ekonomiju i biznis
POSTDIPLOMSKE STUDIJE (MSc)
Studijski program:

Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija

Moduli: Finansijski menadžment i Računovodstvo i revizija
Student pri upisu na studije bira profilišući modul.
Diploma: Master finansijskog menadžmenta, računovodstva i revizije, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
Modul: FINANSIJSKI MENADŽMENT
I GODINA 1. semestar
1. Analiza finansijskog izvještaja i vrjednovanje kompanija 8 2+2
2. Ekonomska analiza 8 2+2
3. Ekonometrija 6 2+2
*4. Izborni predmet:

 • Kvantitativne metode za finansije
 • Finansijski derivati
8 2+2
2. semestar
1. Bankarski menadžment 10 2+1
*2. Izborni predmet:

 • Investicije u hartije od vrijednosti
 • Upravljanje rizicima
10 2+2
*3. Izborni predmet:

 • Finansijska regulativa i kontrola
 • Korporativne finansije
10 2+1
II GODINA 3. semestar
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada 6 2+1
2. Investiciono bankarstvo 8 2+1
3. Poslovno i finansijsko restrukturiranje 8 2+1
*4. Izborni predmet:

 • Finansijska analiza u marketingu
 • Finanskijski menadžment u zdravstvu
8 2+1
4. semestar
1. Master rad 30
Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
I GODINA 1. semestar
1. Računovodstveni informacioni sistemi 8 2+2
2. Standardi finansijskog izvještavanja 8 3+2
3. Interna revizija 8 2+2
4. Ekonometrija 6 2+2
2. semestar
1. Međunarodni standardi revizije 10 2+2
*2. Izborni predmet:

 • Revizija javnog sektora
 • Računovodstvo poreskog sistema
10 2+2
*3. Izborni predmet:

 • Računovodstvo finansijskih institucija
 • Kompanijsko pravo
10 2+2
II GODINA 3. semestar
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada 6 2+1
2. Strategijsko upravljačko računovodstvo 8 2+2
*3. Izborni predmet:

 • Računovodstvo troškova u poslovnom upravljanju
 • Procjenjivanje imovine i obaveza
8 2+2
*4. Izborni predmet:

 • Forenzičko računovodstvo
 • Kodeks računovodstvene etike
8 2+0
 
4. semestar
1. Master rad 30
* Student bira jedan od ponuđenih predmeta.
 
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada.
Studijski program:

Marketing menadžment

Diploma: Master marketing menadžmenta, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Marketing menadžment 8 2+2
2. Brend menadžment 8 2+2
*3. Izborni predmet:

 • Strategijski marketing
 • Event marketing
8 2+2
4. Ekonometrija 6 2+2
2. semestar
1. Finansijska analiza u marketingu 10 2+2
*2. Izborni predmet:

 • Marketing metrika
 • Marketing u zdravstvu
10 2+2
*3. Izborni predmet:

 • Marketing finansijskih institucija
 • Entertainment marketing
10 2+2
II GODINA 3. semestar
1. Eko marketing 8 2+2
2. Metodologija naučno-istraživačkog rada 6 2+1
3. Menadžment kanala marketinga 8 2+2
*4. Izborni predmet:

 • Social media marketing
 • Marketing i menadžment u sportu
8 2+2
* Student bira jedan od ponuđenih predmeta.
 
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VII-2 (Master finansijskog menadžmenta, računovodstva i revizije / Master marketing menadžmenta, MSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).