Novosti

Formiran Radni tim za sprovođenje postupaka samovrednovanja Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Tim koji je osnovao Univerzitet "Mediteran" Podgorica 24. januara 2023. godine, imaće zadatak da sprovede postupak samovrednovanja saglasno Standardima i smjernicama za reakreditaciju ustanova visokog ...
NovostiProjekti

UNIVERZITET MEDITERAN PODGORICA UČESNIK U PET PROJEKATA IZGRADNJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

U prvom pozivu novog ciklusa Erasmus + projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027, Univerzitetu "Mediteran" Podgorica  je odobreno pet projekata. Uz ...
FITNovostiProjekti

Univerzitet “Mediteran” Podgorica u novom evropskom projektu Erasmus+

U periodu od 25 do 28.januara, na Tehničkom univerzitetu u Sofiji održan je Kick off meeting - zvanično otvaranje projekta IOT-ECO "Zelena transformacija akademskog okruženja ...
Međunarodna saradnjaNovosti

Delegacija Univerziteta “Mediteran” Podgorica prisustvuje Erasmus + međunarodnoj nedjelji u Sofiji

Šefica kancelarije za međunarodnu saradnju i saradnica u nastavi mr Nataša Kraljević i dekanka Fakulteta informacionih tehnologija prof. dr Maja Delibašić učestvuju u događaju "Međunarodna ...