Pravni propisi

Djelatnost Univerziteta Mediteran Podgorica se vodi širokim spektrom pravne i druge regulative, kako interne, tako i eksterne, a koja je pregledno uređena u sljedeće kategorije: akreditacije, zakoni, osnivačka akta, strategije, pravilnici, odluke, derogirani i ostali pravni propisi.

Akreditacije

Zakoni

Osnivačka akta

Strategije

Pravilnici

Odluke

Ostali pravni propisi

Derogirano