Menu

Fit

Fakultet za informacione tehnologije je savremena akademska institucija koja već treću godinu uspješno obrazuje stručnjake za obavljanje poslova iz oblasti informacionih tehnologija. Ima za cilj da privredi, državnim službama i finansijskim institucijama obezbijedi kadar visokog stepena znanja i kompetentnosti iz oblasti informacionih tehnologija.

Studijski program je koncipiran po uzoru na vodeće evropske fakultete za oblast informatike pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanje, vježbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovanih kadrova koji su spremni da odgovore visokim zahtjevima svjetskog tržišta. Nastavni plan i program, kao i cjelokupan proces nastave usklađen je sa principima Bolonjske deklaracije. Kroz nastavni program uključeni su i programi velikih softverskih kompanija što studentima obebjeđuje aktuelnost znanja koja steknu tokom studija.

Na Fakultetu za informacione tehnologije se izučava jedan studijski program Informacione tehnologije sa tri usmjerenja i to:

  • informacioni sistemi
  • softverski inženjering
  • računarske mreže i telekomunikacije

Prva četiri semestra su zajednička za sva tri usmjerenja, a u petom semestru studenti se opredjeljuju za jedan od ponuđenih smjerova. Uspješnim završetkom studija dobija se akademski naziv Bachelor Informacionih tehnologija, a u dodatku diplome se navodi koji je smjer student završio i uspjeh koji je postigao.

Nastava

Nastava je usklađena sa aktuelnim potrebama privrede za stručnim IT kadrovima, tako da se tokom studija studentima omogućava da steknu diplome velikih svjetskih kompanija koje su priznate u cijelom svijetu (Microsoft, Cisco, Oracle, Cambridge, ECDL). Ove diplome pružaju dokaz da studenti našeg fakulteta posjeduju znanja koja su ekvivalentna znanjima koja pružaju poznati svjetski fakulteti iz ove oblasti. Za izvođenje nastave angažovani su domaći i strani profesori koji su se afirmisali kao vodeći eksperti u pojedinim oblastima.

Upisom relativno malog broja studenata (100), organizacijom nastave, vježbi i seminara u malim nastavnim grupama (od oko 20 studenata), afirmacijom interaktivnog pristupa u izvođenju pojedinih oblika nastave u savremeno opremljenim salama i laboratorijama, uz stručnu praksu koja se kontinuirano izvodi tokom ljetnjeg i zimskog raspusta, obezbjeđuju se svi potrebni uslovi da studenti dobiju neophodna znanja koja se očekuju od savremenih IT stručnjaka.

Uvođenjem Distance Learning Systema (DLS), Fakultet za informacione tehnologije postao je prvi fakultet u Crnoj Gori na kojem je omogućeno studiranje (učenje) na daljinu. Studenti koji odaberu studiranje na daljinu prolaze isti nastavni plan i polažu ispite zajedno sa studentima koji studiraju na klasičan način i nakon uspješnog završetka studija dobijaju istu diplomu kao i studenti koji studiraju na na klasičan način.

>>NASTAVNO OSOBLJE<<

  

 

 

 

 

 

NA VRH