Magistarski rad kandidata Dražena Kneževića na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Četvrti upisni rok za studijsku 2018/2019 godinu

Univerzitet Mediteran Podgorica raspisuje konkurs za upis na osnovne studije, četvrti upisni rok, za sve organizacione jedinice: Fakultet za turizam, ...

Drugi ispitni vanrednog (avgustovskog) roka za učesnike Work@Travel programa

Uprava Univerziteta u dogovoru da dekanima fakulteta je odlučila da se drugi ispitni termin avgustovskog roka za studente/učesnike programa Work@Travel ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Amele Haverić

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R-1553/2-18 od 28.06.2018. godine , u ...

Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Zorana Todorovića

O D L U K UO IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata prof. ...

Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Jelene Žugić

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Odbrana magaistarskog rada kandidata Nebojše Jankovića

RJEŠENJE I Nebojša Janković, magistrant postdiplomskih magistarskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu: „Pritvor – ...

Odluka o imenovanju komisije za inauguraciono predavanje

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAUGURACIONO PREDAVANJE I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata ...

Magistarski rad kandidata Aleksandre Tajić

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...