Magistarski rad kandidata Aleksandre Tajić

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Pravnog fakulteta.

Kategorija vijesti , ,