Javni poziv za prijavu eksperata Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore na početku svake kalendarske godine objavljuje Javni poziv za prijavu eksperata koje angažujemo ...

OBAVJEŠTENJE O TERMINU POPRAVNOG ISPITA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE TURISTIČKI/A VODIČ/KINJA

Obavještavaju se kandidati/kinje koji/e nisu položili ispit (ili dio ispita) za sticanje licence turistički/a vodič/kinja u prvom roku održanom dana ...

Odluke

  Odluka o visini školarine za studijsku 2019-20 Odluka o visini administrativnih usluga na Univerzitetu Odluku o obaveznom čuvanju doktorskih ...

Rektorski kolegijum u užem sastavu

Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) ...

Rektorski kolegijum u proširenom sastavu

Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) ...

Senat

Odluka o imenovanju članova senata Članovi: Prof. dr Duško Knežević Prof. dr Savo Marković Prof. dr Radislav Jovović Prof. dr ...

Upravni odbor

Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Članovi: prof. dr Hasan Hanić, predsjednik Marko Nikolić, Marko Jovanović dr Meliha Ramusović mr ...

Organogram

Skupština osnivača

Atlas Invest d.o.o. Podgorica Jadranski sajam a.d. Budva Atlas banka a.d. Podgorica DZU Investicionim fondom Atlas mont a.d. Podgorica Prof. ...