Odluke

January 24, 2019
  Odluka o visini školarine za studijsku 2019-20 Odluka o visini administrativnih usluga na Univerzitetu Odluku o obaveznom čuvanju doktorskih disertacija u digitalnom arhivu Univerziteta...

Rektorski kolegijum u užem sastavu

January 22, 2019
Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) prof. dr Silvana Đurašević (Dekan...

Rektorski kolegijum u proširenom sastavu

January 22, 2019
Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) prof. dr Silvana Đurašević (Dekan...

Senat

January 22, 2019
Odluka o imenovanju članova senata Članovi: Prof. dr Duško Knežević Prof. dr Savo Marković Prof. dr Radislav Jovović Prof. dr Dejan Erić Prof. dr Nebojša...

Upravni odbor

January 22, 2019
Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Članovi: prof. dr Hasan Hanić, predsjednik Marko Nikolić, Marko Jovanović dr Meliha Ramusović mr Amer Bukvić Robert S Gelbard...

Odluke

  Odluka o visini školarine za studijsku 2019-20 Odluka o visini administrativnih usluga na Univerzitetu Odluku o obaveznom čuvanju doktorskih ...

Rektorski kolegijum u užem sastavu

Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) ...

Rektorski kolegijum u proširenom sastavu

Članovi: prof.dr Savo Marković (Rektor) prof. dr Darko Lacmanović (Prorektor za nastavu) prof. dr Radislav Jovović (Prorektor za međunarodnu saradnju) ...

Senat

Odluka o imenovanju članova senata Članovi: Prof. dr Duško Knežević Prof. dr Savo Marković Prof. dr Radislav Jovović Prof. dr ...

Upravni odbor

Odluka o imenovanju članova upravnog odbora Članovi: prof. dr Hasan Hanić, predsjednik Marko Nikolić, Marko Jovanović dr Meliha Ramusović mr ...

Organogram

Skupština osnivača

Atlas Invest d.o.o. Podgorica Jadranski sajam a.d. Budva Atlas banka a.d. Podgorica DZU Investicionim fondom Atlas mont a.d. Podgorica Prof. ...

Pravilnici o mobilnosti

Pravilnik o mobilnosti studenata Pravilnik o mobilnosti akademskog i administrativnog osoblja

E-Biblioteke

COBISS arXiv Bentham Open BioMed Central ChemlDplus Dart – Europe E-theses Portal DOAJ – Directory of Open Access Journals DoiSerbia ...