Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” Univerziteta “Mediteran” Podgorica organizuje polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – TURISTIČKI/A VODIČ/KINJA.

VRIJEME: Polaganje ispita realizovaće se 24. i 25. maja 2024. godine, sa početkom u 10:00 časova. ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA/KINJA: ...

ODRŽAN PRVI ALUMNI DAN NA FAKULTETU ZA TURIZAM

U utorak, 02.04.2024. godine u prostorijama Univerziteta "Mediteran" Podgorica upriličen je Alumni dan na Fakultetu za turizam, gdje su alumnisti ...

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE/KINJE

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” Univerziteta “Mediteran” Podgorica, kao prva licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča/kinja, ...

Dekanka Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica na Svjetskom samitu u Hong Kongu

Prof.dr Silvana Đurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, predstavljala je Univerzitet na Drugom svjetskom samitu dekana fakulteta za ...

PROF. DR DARKO LACMANOVIĆ IZLAGAO NA KONFERENCIJI U BARU

Prof.dr Darko Lacmanović učestvovao je u radu konferencije o mogućnostima zapošljavanja i trendovima na tržištu rada u prekograničnom području Albanije ...

Dekanka Fakulteta za turizam, predstavila mogućnosti crnogorskog sektora u Horzon Europe programu na Malti

Prof. dr Silvana Djurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, u svojstvu Nacionalne kordinatorke za Horizon Europe Claster 2 ...

Raspored predavanja za kurs Turističkih vodiča/kinja

Raspored možete pogledati ovdje.

Kurs turističkih vodiča

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School”, Univerzitet “Mediteran” Podgorica, kao prva licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča, ...

Besplatan kurs za turističkog vodiča

Za sve studente Univerziteta Mediteran Podgorica, Fakultet za turizam u saradnji sa turističkom agencijom MTS, obezbijedio je povoljnost da studenti ...