PROF. DR DARKO LACMANOVIĆ IZLAGAO NA KONFERENCIJI U BARU

Prof.dr Darko Lacmanović učestvovao je u radu konferencije o mogućnostima zapošljavanja i trendovima na tržištu rada u prekograničnom području Albanije i Crne Gore, sa izlaganjem na temu:Turizam u kontekstu biznisa i zapošljavanja.

Konferenciju je održana 24. i 25.04.2023. u hotelu “Princess” u Baru; u organizaciji Fondacija Biznis start centar Bar u saradnji sa partnerima Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za međunarodni razvoj Albanije (AIDA)u okviru projekta “Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore” – Vještine za posao Albanija-Crna Gora. Projekat je podržan Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014- 2020 kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA II).

Kategorija vijesti ,