Dekanka Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica na Svjetskom samitu u Hong Kongu

Prof.dr Silvana Đurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, predstavljala je Univerzitet na Drugom svjetskom samitu dekana fakulteta za ...

PROF. DR DARKO LACMANOVIĆ IZLAGAO NA KONFERENCIJI U BARU

Prof.dr Darko Lacmanović učestvovao je u radu konferencije o mogućnostima zapošljavanja i trendovima na tržištu rada u prekograničnom području Albanije ...

Dekanka Fakulteta za turizam, predstavila mogućnosti crnogorskog sektora u Horzon Europe programu na Malti

Prof. dr Silvana Djurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta "Mediteran" Podgorica, u svojstvu Nacionalne kordinatorke za Horizon Europe Claster 2 ...

Raspored predavanja za kurs Turističkih vodiča/kinja

Raspored možete pogledati ovdje.

Kurs turističkih vodiča

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School”, Univerzitet “Mediteran” Podgorica, kao prva licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča, ...

Besplatan kurs za turističkog vodiča

Za sve studente Univerziteta Mediteran Podgorica, Fakultet za turizam u saradnji sa turističkom agencijom MTS, obezbijedio je povoljnost da studenti ...

Polaganje ispita za turističkog vodiča/kinje

Obavještavaju se svi zainteresovani kandidati/kinje da će se polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – turistički vodič/kinja održati 18. i ...

Fakultet za turizam, Univerzitet “Mediteran” Podgorica u novom istraživačkom projektu

Bilateralni projekat "Perspektive kreativnih industrija u destinacijama ruralnog turizma u post COVID periodu (Studija slučaja: Slovenija, Crna Gora)" nastao partnerstvom ...

Polaganje ispita za TURISTIČKOG VODIČA/KINJE

Fakultet za turizam "Montenegro Tourism School "Univerziteta "Mediteran" Podgorica organizuje polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije - TURISTIČKI VODIČ/KINJA. VRIJEME: ...

Učešće dekanice fakulteta za turizam na sastanku u EC

Dekanica Fakulteta za turizam, prof. dr Silvana Djurašević, kao NCP za Crnu Goru za Claster2 prisustvovala je sastanku i treningu ...