Humana akcija prikupljanja slatkiša povodom posjete predstavnika Fakulteta za turizam NVO Roditelji

Studenti Fakulteta pakovaće slatkiše, zatim će uz profesore ići u NVO Roditelji, iz Crne Gore, koja se aktivno bavi zaštitom ...

Prijava za kurs turističkih vodiča

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje ...

Magistarski rad kandidata Blaža Popovića

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Predavanje prof.dr Gorana Iva Marinovića

Studentima Fakulteta za turizam će govoriti o estetici u hotelijerstvu, balansu boja i savremenom dizajnu hotela, spoju modernog i tradicionalnog ...

Prezentacija kompanije Aman Resort Sveti Stefan

Prezentacija će početi u 13h, u sali P04. Nakon prezentacije svi zainteresovani studenti Fakulteta za turizam mogu predati CV na ...

Prijava za Kurs turističkih vodiča

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje ...

Obavještenje – Magistarski rad kandidata Marije Božović

Tema: ULOGA RIJEČI, MUZIKE I MAŠTE U USVAJANJU STRANOG JEZIKA” Mentor: doc. dr Dragica Žugić, PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU ...

Posjeta studenta Fakulteta za turizam hotelu “Regent”

Ivan Gajic, direktor prodaje hotela Regent Porto Montenegro, bio je pozitivno iznenađen interesovanjem i stručnošću koju su studenti pokazali prilikom ...

Održano predavanje prof.dr Slobodana Unkovića, emeritusa

Profesor Unković je jedan od osnivača Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, prvog fakulteta u okviru pomenutog Univerziteta i prvog privatnog ...