Slatki paketići za još slađi osmijeh

Studenti Fakulteta za turizam pakovaće slatkiše, zatim će sa profesorima ići u NVO Roditelji, iz Crne Gore, koja se aktivno ...

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

da imaju najmanju prosječnu ocjenu za sve godine studija – 9,5 (ekvivalent ocjene za studente koji studiraju u inostranstvu); da ...

Rang lista prvi upisi rok za studijsku 2020/2021 na svim fakultetskim jedinicama

Svi kandidati koji su predali dokumentaciju su primljeni, upis će biti 09.07.2020 i 10.07.2020 godine.

UPIS 2020

UPIS NA FAKULTETE ONLINE FORMA ZA UPIS NA FAKULTETE Za upis na fakultete potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: FAKULTET ZA ...

NAJAVA INAUGURACIONOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNI PROFESOR

Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja. će se održati 07.06.2019. godine sa početkom u 13:00 ...

NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Članovi komisije za pristupno predavanje su: prof. dr Silvana Đurašević - vanredni profesor, dekan Fakulteta za turizam „Montenegro Tourism School“ ...

Prijava za kurs turističkih vodiča

Prijavljivanje će se vršiti od 11.do 22.marta 2019.g. U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se ...

Magistarski rad kandidata Indire Rexha na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Maje Lakićević

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Predsjednik komisije: Doc. dr Iva Bulatović Mentor: Prof.dr ...

Humana akcija prikupljanja slatkiša povodom posjete predstavnika Fakulteta za turizam NVO Roditelji

Studenti Fakulteta pakovaće slatkiše, zatim će uz profesore ići u NVO Roditelji, iz Crne Gore, koja se aktivno bavi zaštitom ...