Prijava za kurs turističkih vodiča

Prijavljivanje će se vršiti od 11.do 22.marta 2019.g. U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se ...

Magistarski rad kandidata Indire Rexha na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Maje Lakićević

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Predsjednik komisije: Doc. dr Iva Bulatović Mentor: Prof.dr ...

Humana akcija prikupljanja slatkiša povodom posjete predstavnika Fakulteta za turizam NVO Roditelji

Studenti Fakulteta pakovaće slatkiše, zatim će uz profesore ići u NVO Roditelji, iz Crne Gore, koja se aktivno bavi zaštitom ...

Prijava za kurs turističkih vodiča

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje ...

Magistarski rad kandidata Blaža Popovića

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Predavanje prof.dr Gorana Iva Marinovića

Studentima Fakulteta za turizam će govoriti o estetici u hotelijerstvu, balansu boja i savremenom dizajnu hotela, spoju modernog i tradicionalnog ...

Prezentacija kompanije Aman Resort Sveti Stefan

Prezentacija će početi u 13h, u sali P04. Nakon prezentacije svi zainteresovani studenti Fakulteta za turizam mogu predati CV na ...

Prijava za Kurs turističkih vodiča

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje ...