Dekanka Fakulteta za turizam, predstavila mogućnosti crnogorskog sektora u Horzon Europe programu na Malti

Prof. dr Silvana Djurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta “Mediteran” Podgorica, u svojstvu Nacionalne kordinatorke za Horizon Europe Claster 2 – Kultura, kreativnost & inkluzivno društvo, prisustvovala je sastanku koji se održao na Malti, 4 – 5 maja.

Dekanka Djurašević je između ostalog predstavila 6 potencijalnih aplikacija iz Crne Gore u okviru ovog klastera, od kojih je jedna Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti , ,