KURS ZA TURISTIČKE VODIČE/KINJE

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” Univerziteta “Mediteran” Podgorica, kao prva licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča/kinja, objavljuje organizovanje kursa za turističke vodiče/kinje za 2024. godinu.

Cilj kursa je da se budući turistički vodiči/kinje osposobe za obavljanje djelatnosti turističkog vođenja. Ciljna grupa nisu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i student/kinje i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada, a posebno za djelatnost turističkog vođenja. Po završetku ovog kursa kandidati/kinje su spremni da obavljaju sljedeće poslove: turistički vodič, turistički pratilac, vlasnik i menadžer agencije za turističko vođenje, organizator izleta itd.

Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja.

Prijava za kurs turističkih vodiča/kinja obaviće se u periodu od 15.02. do 25.02.2024. godine u studentskoj službi Fakulteta za turizam “Montenegro Tourism School”.

NAPOMENA: ZA REALIZACIJU KURSA NEOPHODNO JE MINIMUM 15 PRIJAVLJENIH KANDIDATA/KINJA. U SLUČAJU DA MINIMALNI BROJ POLAZNIKA NE BUDE DOSTIGNUT (15), KURS SE NEĆE REALIZOVATI.

Potrebni uslovi:

najmanje IV stepen školske spreme;

aktivno znanje jednog stranog jezika (nivo B2).

Poželjni obrazovni zahtjevi:

 • IV stepen školske spreme turističke struke;
 • IV stepen školske spreme ekonomske struke;
 • završena gimnazija;
 • rad na računaru.

Poželjne osobine:

 • psihofizička sposobnost;
 • komunikativnost;
 • sposobnost za timski rad;
 • odgovornost.

Potrebna dokumentacija:

 • diploma o završenoj srednjoj školi;
 • lična karta;
 • sertifikat o poznavanju stranog jezika – stepen B2;
 • prijava (u prilogu ove objave).

Kompletna dokumentacija uz odštampanu prijavu predaje se studentskoj službi Fakulteta za turizam radnim danima u periodu od 08 – 16h.

Cijena obuke iznosi 700,00 eura.

Mogućnost plaćanja na rate:

A. U tri rate:

 • I rata 400,00 eura – uplatu izvršiti do početka kursa;
 • II rata 150,00 eura – uplatu izvršiti do 15. aprila;
 • III rata 150,00 eura – uplatu izvršiti prije završetka kursa.

B. U dvije rate:

 • I rata 325,00 eura –  uplatu izvršiti do početka kursa;
 • II rata 325,00 eura – prije završetka kursa.

U cijenu je uključena: obuka i literatura.

Obuka traje tri mjeseca (predavanja su svakog dana od 16-21h i subotom prije podne).

Obuku izvode predavači licencirani od strane Ministarstva prosvjete.

Ispit se organizuje nakon završene obuke po cijeni od 44,00 eura.

Po položenom ispitu stiče se sertifikat, po osnovu koga se stiče licenca za rad koju izdaje Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

U skladu sa navedenim Programom, obuka će se vršiti iz 17 predmeta, a sve po Katalogu znanja za predmetnu oblast.

Prije početka obuke organizuje se test podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča/kinje. Ukoliko kandidat/kinja ne posjeduje sertifikat o poznavanju jezika B2, takođe će polagati test kojim će se utvrditi nivo znanja jezika koji prijavljuje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 069/519-266 u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

Kategorija vijesti ,