Konkurs za mobilnost sa Univerzitetom u Leonu (Španija)

Na osnovu sporazuma o kreditnoj mobilnosti sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za učešće u “Međunarodnoj nedjelji” koja se organizuje na Univerzitetu Leon u gradu Leonu, u Španiji u akademskoj 2023-24 godini.

Oglašeni broj mobilnosti je 6 mjesta, a stipendije su otvorene za nastavni kadar sa svih fakultetskih jedinica kao i administrativno osoblje i to na sledeći način.

  • za nastavni kadar : 4 oglašena mjesta
  • za administrativno osoblje: 2 oglašena mjesta

Period trajanje mobilnosti: 6 – 10. maj 2024.godine / 1 sedmica (5 dana + 2 dana za put)

Dokumenta potrebna za prijavu:

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 4. mart, 2024. godine

NAPOMENA: tražena dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Za dodatno, molimo vas da se interesujete putem mejla na: medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

Kategorija vijesti ,