Zeleni ambasadori Crne Gore

Nevladina organizacija Gnijezdo – NEST otvorila je poziv za Zelene ambasadore Crne Gore i poziva sve mlade osobe, od 18 do 35 godina starostida se prijave i aktivno doprinesu rješavanju ekoloških problema u Crnoj Gori.

Cilj projekta je podizanje nivoa svijesti lokalnih zajednica o ekološkim izazovima u Crnoj Gori. Projektom je planirano osnaživanje najmanje deset mladih ljudi iz Crne Gore, razvijanje njihove ekološke svijesti i aktivističkih vještina kako bi sproveli edukativne aktivnosti u najmanje pet opština, kao i umrežavanje i izgradnja partnerstava unutar najmanje pet lokalnih zajednica.

Izabrane Zelene ambasadore očekuje intenzivna obuka o istraživanju problema i pokretanju direktnih inicijativa u lokalnim zajednicama. Nakon obuke, ovi mladi ljudi će, tokom svog šestomjesečnog mandata, pokrenuti direktne klimatske inicijative u više crnogorskih opština i postati nosioci konkretnih promjena na lokalnom i nacionalnom nivou.

Prijave su otvorene do 12. februara do 15 časova, a više informacija i prijavni formular dostupni su na linku – https://bit.ly/3SAU8Pi

Kategorija vijesti ,