Dekanka Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica na Svjetskom samitu u Hong Kongu

Prof.dr Silvana Đurašević, dekanka Fakulteta za turizam, Univerziteta “Mediteran” Podgorica, predstavljala je Univerzitet na Drugom svjetskom samitu dekana fakulteta za turizam i hotelijerstvo koji je održan 21.-22, maja 2023. u Hong Kongu. Summit je organizovao Univerzitet politehnike Hong Kong.

Osim prezentacije, kako Univerziteta i zemlje Crne Gore, Samit je bio prilika za razmjenu mišljenja o zajedničkim temama, ali i definisanje budućih strategija razvoja turizma u današnjem globalnom dobu. Bila je to i prilika, takođe i za predstavljanje obrazovnih programa, Univerziteta “Mediteran” ali i za dogovor o mogućnostima za praksu naših studenata, u nekim međunarodnim turističkim školama.

Zahvalnost profesoru Kaye Chon, dekanu The SHTM Hong Kong, na prepoznavanju rada naših stručnjaka i pozivu za učešće profesorke Đurašević.

Kategorija vijesti ,