Ućešće predstavnice Univerziteta “Mediteran” Podgorica na konferenciji “Supranacionalni demokratski dijalog 2023” u Brindiziju 18-19. maj

Šefica kancelarije za međunarodnu saradnju, saradnica u nastavi i doktorandkinja na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica, mr Nataša Kraljević, učestvovala je na konferenciji “Supranacionalni demokratski dijalog 2023” sa temom: “Uticaj međunarodne razmjene znanja u oblasti kreiranja kulturne politike i demokratskog upravljanja / The Influence of the International knowledge exchange in the field of cultural policy- making and democratic governance”.

Konferencija, koju po peti put organizuje Pravni fakultet Univerziteta Salento, ove godine je održana u Brindiziju, okupivši preko pedeset profesora, istraživača, kreativnih mislilaca i predstavnika nevladinog sektora iz cijele Evrope, sa ciljem pokretanja dijaloga o mogućim demokratskim rješenjima za postojeće globalne izazove.

Imajući u vidu da je mr Nataša Kraljević od 2022.godine nacionalna ekspertkinja u evropskoj asocijaciji Compendium Cultural Policies and Trends, a Univerzitet “Mediteran” Podgorica, predstavnik države Crne Gore u pomenutoj asocijaciji Savjeta Evrope, Kraljević je bila pozvana da upozna evropsku javnost sa načinom na koji Crna Gora pristupa ovom članstvu, kao i budućim aktivnostima planiranim u okviru ovog procesa.

Na linku u nastavku možete pogledati informacije o održanoj konferenciji, kao i kratke biografije panelista https://conference.unisalento.it/ocs/index.php/sdd2023/sdd2023

Kategorija vijesti ,