Kurs turističkih vodiča

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School”, Univerzitet “Mediteran” Podgorica, kao prva licencirana ustanova u Crnoj Gori za obuku turističkih vodiča, objavljuje organizovanje kursa za turističke vodiče za 2023. godinu.

Prijava za kurs turističkih vodiča obaviće se u periodu od 16. – 24. februara 2023. godine u studentskoj službi Fakulteta za turizam “Montenegro Tourism School”.

Cilj kursa je da se budući turistički vodiči/vodičkinje osposobe za obavljanje djelatnosti turističkog vođenja. Ciljna grupa nisu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada, a posebno za djelatnost turističkog vođenja. Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeće poslove: turistički vodič/vodičkinja, turistički pratilac, vlasnik i menadžer agencije za turističko vođenje, organizator izleta itd.

Kurs počinje u ponedeljak, 27. februara sa početkom u 16:00 časova, u prostorijama Univerziteta.

Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja.

Potrebni uslovi:

 • najmanje IV stepen školske spreme
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Poželjni obrazovni zahtjevi:

 • IV stepen školske spreme turističke struke
 • IV stepen školske spreme ekonomske struke
 • završena gimnazija
 • rad na računaru

Osnovne osobine:

 • psihofizička sposobnost
 • poželjne osobine
 • komunikativnost
 • sposobnost za timski rad
 • odgovornost

Cijena obuke iznosi 700,00 eura na bazi najmanje 35 polaznika.

Mogućnost plaćanja na rate:

A. u tri rate:

 • I rata 400,00 eura – uplatu izvršiti do početka kursa;
 • II rata 150,00 eura – uplatu izvršiti do 15. aprila;
 • III rata 150,00 eura – uplatu izvršiti prije završetka kursa;

B. u dvije rate:

 • I rata 350 eura –  uplatu izvršiti do početka kursa
 • II rata 350 eura – prije završetka kursa.

U cijenu je uključena: obuka i literatura.

 • obuka traje tri mjeseca (predavanja su svakog dana od 16-21h i subotom prije podne)
 • obuku izvode predavači licencirani od strane Ministarstva prosvjete

Ispit se organizuje nakon završene obuke po cijeni od 44 eura.

Po položenom ispitu stiče se Sertifikat, po osnovu koga se stiče Licenca za rad u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

U skladu sa navedenim Programom, obuka će se vršiti iz 17 predmeta, a sve po Katalogu znanja za predmetnu oblast.

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča.

Ukoliko kandidat/kinja ne posjeduje sertifikat o poznavanju jezika B2, takođe će polagati test kojim će se utvrditi nivo znanja jezika koji prijavljuje.

Potrebna dokumentacija:

 • diploma o završenoj srednjoj školi;
 • lična karta;
 • sertifikat o poznavanju stranog jezika stepen B2;
 • prijavu.

Popunjenu prijavu poslati na mail adresu: snezana.petrovic@unimediteran.net

Kompletna dokumentacija uz odštampanu prijavu predaje se studentskoj službi Fakulteta za turizam u periodu od 08 – 16h.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 020/409-280, 020/409-231, 069/519-266 i 067 419 688 od 8:00 do 16:00 časova.

 

Kategorija vijesti ,