Sporazum o sardanji između Univerziteta Mediteran i hotela Hilton Podgorica

Ovim sporazumom će se u budućnosti regulisati realizacija praktične nastave za studente Univerziteta Mediteran, a prvenstveno studente Fakulteta za turizam.  ...

Odbrana doktorske disertacije mr Ljiljane Radulović

Obavještenje Obavještava se zainteresovana javnost da će doktorantkinja, mr Ljiljana Radulović javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Saobraćaj kao determinanta ...

Odluka o izmjeni studijskih programa do 30 ECTS kredita na fakultetu za turizam

Odluku o promjeni studijskih programa na Fakultetu za turizam možete pogledati ovdje.

Prijava za Kurs turističkih vodiča

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje ...

Doktorska disertacija na uvid javnosti

Disertacija i Izvještaj komisije su izloženi javnosti, u biblioteci Univerziteta “Mediteran”, ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica, svakog radnog dana ...

Kurs turističkih vodiča

U nastavku Vam dostavljamo osnovne informacije o kursu. Program obuke će se vršiti u skladu sa Programom obrazovanja za osposobljavanje ...

Obuka i polaganje ispita za turističkog vodiča

Prijave se primaju do 10. februara., svakog radnog dana u studentskoj službi , od 09:00h do 15:00h. Kandidat je uz ...