Doktorska disertacija na uvid javnosti

Disertacija i Izvještaj komisije su izloženi javnosti, u biblioteci Univerziteta “Mediteran”, ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica, svakog radnog dana počev od 17.07.2017. do 30.07.2017. i od 21.08.2017. do 05.09.2017. u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije sačinila je komisija u sastavu:

  • Prof. dr Stevan Popović, emeritus-predsjednik,
  • Prof. dr Vujadin Vešović, mentor i
  • Prof. dr Sanja Vlahović, članica.

Primjedbe na doktorski rad mogu se mogu dostaviti Fakultetu za turizam “Montenegro Tourism School” Univeriteta “Mediteran” Podgorica, u roku od 30 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnim tablama Fakulteta i Univerziteta “Mediteran”, odnosno javnog objavljivanja na web-site- u Univerziteta i u jednim dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Kategorija vijesti , ,