Odbrana doktorske disertacije mr Ljiljane Radulović

Obavještenje

Obavještava se zainteresovana javnost da će doktorantkinja, mr Ljiljana Radulović javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Saobraćaj kao determinanta održivog razvoja turizma Crne Gore“, u srijedu, 01. novembra 2017. godine u 12:00 h, u svečanoj sali zgrade Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Stevan Popović, emeritus, predsjednik komisije,
  2. Prof. dr Vujadin Vešović, mentor,
  3. Prof. dr Silvana Đurašević, član komisije.

Predsjednica Naučno – nastavnog vijeća

v.d. dekana
Prof. dr Silvana Đurašević

Kategorija vijesti , ,