Obavještenje

Magistarski rad kandidata Marije Božović:

Tema: ULOGA RIJEČI, MUZIKE I MAŠTE U USVAJANJU STRANOG JEZIKA”

Mentor: doc. dr Dragica Žugić,

IZLOŽEN JE U BIBLIOTECI FAKULTETA OD 06.11.2017. GODINE.

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Kategorija vijesti