Obavještenje

Magistarski rad kandidata Gojka Ostojića:

Tema: UTICAJ SOCIOKULTURNIH PARAMETARA NA NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA U MEĐUNARODNOJ ŠKOLI”

Mentor: doc. dr Dragica Žugić,

IZLOŽEN JE U BIBLIOTECI FAKULTETA OD 06.11.2017. GODINE.

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Kategorija vijesti