ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM ZA MENADŽMENT IZ VARNE (BUGARSKA)

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti II i III godine osnovnih studija iz oblasti:

 • finasijskog menadžmenta
 • marketing menadžmenta
 • menadžmenta u turizmu

Broj raspoloživih stipendija: 1

Trajanje mobilnosti – 4 mjeseca ( ljetnji semestar 2017/2018)

Dokumenta potrebna za prijavu

 • prijavni formular (možete preuzeti ovdje)
 • motivaciono pismo
 • uvjerenje o položenim ispitima
 • sertifikat o znanju Engleskog jezika (B1) – kandidati koji nemaju sertifikat tipa TOEFL ili IELTS mogu dostaviti neki drugi sertifikat potvrda profesora, sertifkat/diploma škole jezika ili sl.
 • potvrda o studiranju
 • preliminarni ugovor o učenju (možete preuzeti ovdje)
 • fotokopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)
 • druga dokumenta koja pokazuju uspjehe i dostignuća kandidata

Više informacija o uslovima, načinu prijavljivanja i studiranja, na Univerzitetu za menadžment iz

Varne možete pogledati na: http://erasmusplus.vum.bg/incoming-partner/

Spisak raspoloživih kurseva (predmeta) na engleskom jeziku: http://erasmusplus.vum.bg/wp-content/uploads/2017/05/VUM- Courses_2017-2018_2nd-semester.pdf

Informacije o smještaju: http://erasmusplus.vum.bg/wp-content/uploads/2016/07/AccommodationLogistics_InfoPack.pdf

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 03. NOVEMBAR 2017. godine u 16h

Potrebnu dokumentaciju dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA (Rektorat, II sprat) i skenirano putem e-maila: erasmus@unimediteran.net

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi. Kandidati koji su u programu Erasmus Mundus imali stipendiju za mobilnost u trajanju dužem od 7 mjeseci (dva semestra) NE MOGU učestvovati u ERASMUS+ programu za mobilnost studenata na istom nivou studija. Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila erasmus@unimediteran.net

Kategorija vijesti