Odluka o izmjeni studijskih programa do 30 ECTS kredita na fakultetu za turizam

Odluku o promjeni studijskih programa na Fakultetu za turizam možete pogledati ovdje.

Kategorija vijesti ,