Obuka i polaganje ispita za turističkog vodiča

Prijave se primaju do 10. februara., svakog radnog dana u studentskoj službi , od 09:00h do 15:00h.

Kandidat je uz prijavu dužan priložiti sljedeća dokumenta:

  • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena – original ili ovjerenu kopiju Diplome). Strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
  • Kopiju lične karte ili pasoša.

Cijena školarine iznosi 700,00 € i plaća se u tri rate. Prva u iznosu od 250,00 € u prvoj nedjelji nastave, druga u iznosu od 250,00 € u roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € u zadnjoj nedjelji održavanja kursa.

Za avansno plaćanje, ostvaruje se popust od 10%.

Za sve informacije, pozovite na broj 020 238 634.

Kategorija vijesti ,