NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Komisija za pristupno predavanje, u sastavu: doc. dr Marija Janković, dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta „Mediteran“; prof. dr ...

Magistarski rad kandidata Veronike Dedvukaj na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na sajtu ...

NAJAVA INAUGURACIONOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNI PROFESOR

Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja. će se održati 07.06.2019. godine sa početkom u 13:00 ...

NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Članovi komisije za pristupno predavanje su: prof. dr Silvana Đurašević - vanredni profesor, dekan Fakulteta za turizam „Montenegro Tourism School“ ...

Magistarski rad kandidata Indire Rexha na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Magistarski rad kandidata Vojkana Radunovića na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Pristupno predavnje kandidatkinje dr Tijane Vujičić

Pristupno predavnje kandidatkinje dr Tijane Vujičić, sa Fakulteta za informacione tehnologije,  na temu  "Java open source framework za algoritme strukturne ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Maje Lakićević

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, Predsjednik komisije: Doc. dr Iva Bulatović Mentor: Prof.dr ...

Odbrana magistarskog rada kandidata Aleksandre Tajić

Magistrant Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica Aleksandra Tajić, , braniće magistarski rad na temu: „Pravo na pravično suđenje u građanskim ...