Odbrana magistarskog rada kandidata Maje Lakićević

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta,

  • Predsjednik komisije: Doc. dr Iva Bulatović
  • Mentor: Prof.dr Sanja Vlahović
  • Član komisije: Prof. dr Silvana Đurašević
Kategorija vijesti , ,