Magistarski rad kandidata Veronike Dedvukaj na uvid javnosti

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti , ,