NAJAVA INAUGURACIONOG PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNI PROFESOR

  • Ekonomika turizma,
  • Hotelski menadžment i
  • Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja.

će se održati 07.06.2019. godine sa početkom u 13:00 časova, u sali za sastanke Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Komisija za inauguraciono predavanje, u sastavu:

  1. prof dr Stevan Popović, profesor emeritus na Fakultetu za turizam „Montenegro Tourism School“ Univerziteta „Mediteran“ Podgorica;
  2. prof. dr Savo Marković, rektor Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ Podgorica;
  3. prof. dr Rade Ratković, profesor emeritus na Fakultetu za biznis i turizam Budva, Univerziteta „Adriatik“ Bar, recenzent.

Naziv predavanje je Menadžment turističke destinacije: preduslov uspješnog razvoja turizma u Crnoj Gori

Kategorija vijesti , ,