Magistarski rad kandidata Amele Havarić

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Magistarski rad kandidata Blaža Popovića

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Magistarski rad kandidata Nebojše Jankovića

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Magistarski rad kandidata Marije Podlesnik

IZLOŽEN JE U BIBLIOTECI FAKULTETA/KANCELARIJA SEKRETARA, OD 09.05.2018. GODINE. PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD ...

Magistarski rad kandidata Srđana Borovića

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

Magistarski rad kandidata Dušana Radulovića

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj ...

NAJAVA PRISTUPNOG PREDAVANJA DR TAMARE JOVOVIĆ

OBLAST PREDAVANJA: Savremena američka književnost NAZIV PREDAVANJA: Elementi postmodernizma u američkoj književnosti TERMIN PREDAVANJA: 21.02.2018.god. u 10:00 h u Sali ...

Obavještenje – Magistarski rad kandidata Marije Božović

Tema: ULOGA RIJEČI, MUZIKE I MAŠTE U USVAJANJU STRANOG JEZIKA” Mentor: doc. dr Dragica Žugić, PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU ...

Obavještenje – Magistarski rad kandidata Gojka Ostojića

Tema: UTICAJ SOCIOKULTURNIH PARAMETARA NA NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA U MEĐUNARODNOJ ŠKOLI” Mentor: doc. dr Dragica Žugić, PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD ...