Obavještenje – Magistarski rad kandidata Gojka Ostojića

Tema: UTICAJ SOCIOKULTURNIH PARAMETARA NA NASTAVU ENGLESKOG JEZIKA U MEĐUNARODNOJ ŠKOLI”

Mentor: doc. dr Dragica Žugić,

PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD MOGU SE DOSTAVITI FAKULTETU U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTICANJA OBAVJEŠTENJA.

Kategorija vijesti , ,