Magistarski rad kandidata Amele Havarić

Primjedbe na mogistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti , ,