Odbrana magistarskog rada kandidata Aleksandre Tajić

Magistrant Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica Aleksandra Tajić, , braniće magistarski rad na temu: „Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: Praksa Evropskog suda za ljudska prava sa osvrtom na presude protiv Crne Gore“, dana 21.12.2018. godine sa početkom u 11:00 časova, u svečanoj sali Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Kategorija vijesti , ,