ERASMUS+ KONKURS ZA STIPENDIJE ZA AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE ZA MOBILNOST SA UNIVERZITETOM U GALATIJU (RUMUNIJA)

Broj stipendija:

  • 3 administrativno osoblje
  • 5 nastavno osoblje

Trajanje mobilnosti: max. 7 dana (5+2 dana puta) ljetnji semestar

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular za nastavno osoblje (možete preuzeti ovdje)
  • prijavni formular za administrativno osoblje (možete preuzeti ovdje)
  • CV u Europass formatu
  • uvjerenje o zaposlenju
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Više informacija o Univerzitetu u Rumuniji možete naći na http://www.univ-danubius.ro/en/

Prijave slati na mail adrese:

Rok za prijavu: 20. decembar do 14h

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku.

Potrebnu dokumentaciju zavesti i dostaviti kancelariji za međunarodnu saradnju i skenirano na iste mail adrese. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus programu obavezni su da to navedu u prijavi.

Kategorija vijesti