1.500.000 € za grantove za naučnoistraživačke projekte

Cilj konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala ...

Konkursu za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Projekti treba da omoguće: brže usvajanje prioritetnih oblasti istraživanja koja su definisana na evropskom nivou, pokretanje sličnih istraživanja na nacionalnom ...

Infodan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte, 12. jul 2019. sa početkom u 10:00 časova

Konkursom se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura, za period do dvije godine, a ...

Tender za nabavku opreme po projektu ELEMEND

Tender možete pogledati ovdje.

Konkurs za grantove za naučnoistraživačke projekte

Opširnije možete pogledati ovdje.

Posjeta EU partnera Univerzitetu “Mediteran” u okviru Erasmus+ projekta MASTIS

Tokom posjete predstavnici EU partnerskih Univerziteta imali su priliku da se upoznaju sa studijskim programima Univerziteta "Mediteran", načinom organizacije nastave ...

NACIONALNI PROJEKTI

 

KONKURS ZA ERASMUS+ PROGRAM KREDITNE MOBILNOSTI (ICM2018) SA UNIVERZITETOM MALARDALEN IZ ŠVEDSKE

Raspisan je prvi ICM2018 konkurs za dvosemestralni studijski boravak na Fakultetu za inovacije i inžinjering, Univerzitet Malardalen (Vasteras, Švedska) u ...