Održan online kick off sastanak novog evropskog projekta “VirtuEu u kojem učestvuje Univerzitet “Mediteran” Podgorica

U petak, 08.septembra u online formi održan je kick off meeting – otvaranje projekta “Virtuelna razmjena znanja u visokom obrazovanju / Virtual Exchanges in Higher Education and Youth”, koji najavljuje početak implementacije aktivnosti jednog od šest projekata Univerziteta “Mediteran” Podgorica, odobrenih ove godine. Projekat “Virtuelna razmjena znanja u visokom obrazovanju” ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH koji traje 24 mjeseca, implementiraće Fakultet vizuelnih umjetnosti u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju Univerziteta Mediteran, a cilj projekta je promocija građanskog aktivizma i osnaživanje uloge studenata u društvu. Na zvaničnom otvaranju projekta je učestvovala mr Nataša Kraljević, šefica Kancelarije za međunarodnu saradnju i predavač na Fakultetu vizuelnih umjetnosti.

Projekat će podrazumijevati pripremu jedanaest edukativnih online kurseva, na više različitih tema iz pomenute tematike, a Fakultet vizuelnih umjetnosti će kroz predmet Menadžmetnom u kulturi, razvijati kurs “The bottom-up Approach in Active Citizenship / Pristup odozdo prema gore (bottom-up) u aktivnom građanstvu”

Lider dvogodišnjeg projekta je Univerzitet Porto iz Portugalije, a ostale partnere u projektu čine univerziteti iz Grčke, Albanije, Kosova i Belgije, a Univerzitet “Mediteran” Podgorica je jedini partner iz Crne Gore

Kategorija vijesti , ,