Održan prvi sastanak radnog tima istraživačkog bilateralnog projekta SLO-CG

U Ljubljani održan prvi sastanak radnog tima istraživačkog bilateralnog projekta Slovenija – Crna Gora

Prorektor za nastavu Univerziteta “Mediteran” Podgorica i profesor na Fakultetu za turizam, dr Darko Lacmanović, doktorandkinja i saradnica u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, mr Nataša Kraljević i studentkinja master studija Aleksandra Govedarica učestvovali su u dvodnevnom radnom sastanku u Ljubljani (12-14. juna) sa partnerima u projektu, predstavnicima Fakulteta za uporabne družbene študije u Novoj Gorici, prof. dr Andrejem Rasporom i prof. dr Predragom Ljubotinom.

Sastanak je podrazumijevao finalizovanje metodologije rada istraživačkog projekta, kao i definisanje vremenskog okvira budućih aktivnosti.

Bilateralni projekat “Perspektive kreativnih industrija u destinacijama ruralnog turizma u post COVID periodu (Studija slučaja: Slovenija, Crna Gora)” nastao je partnerstvom Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Fakulteta za uporabne družbene študije u Novoj Gorici a odobren je kao jedan od trideset zajedničkih (istraživačkih) projekata koje finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i nadležno ministarstvo Slovenije.

Dvogodišnji projekat podrazumijeva zajedničko istraživanje i seriju uzajamnih bilateralnih posjeta crnogorskog i slovenačkog tima, kao i duži boravak u Sloveniji za jednog od crnogorskih istraživača u trajanju od 30 dana.

Sledeći sastanak radnog tima projekta je planiran za septembar ove godine i biće organizovan u Podgorici.

Kategorija vijesti ,