Održan online kick off sastanak novog evropskog projekta “DIGITCRESHE” u kojem učestvuje Univerzitet “Mediteran” Podgorica ERASMUS+ PROJEKAT IZGRADNJE KAPACITETA: DIGITALNA TRANSFORMACIJA U OBRAZOVANJU ZAPADNOG BALKANA

U petak, 22. IX u online formi održan je kick off meeting – otvaranje projekta “Digitalna transformacija u obrazovanju Zapadnog Balkana / Digital Transformation in the Western Balkans Education” koji najavljuje početak implementacije aktivnosti jednog od šest projekata Univerziteta “Mediteran” Podgorica, odobrenih ove godine. Projekat traje 24 mjeseca, implementiraće ga Fakultet vizuelnih umjetnosti i Fakultet za strane jezike u saradnji sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju Univerziteta “Mediteran”, a cilj projekta je poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja uvođenjem savremenih i inovativnih modela učenja, sa fokusom na kreativne i kulturne industrije u zemlji. Na online otvaranju projekta učestvovala je mr Nataša Kraljević, šefica Kancelarije za međunarodnu saradnju i predavač na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, kojim je najavljen prvi uživo sastanak novog konsortsijuma 13. XII na Univerzitetu Barleti u Tirani.

Projekat DIGITCRESHE će podrazumijevati pripremu analize stanja u kulturnim i kreativnim industrijama, seriju gostujućih predavanja i razmjenu akademskog kadra, kao i kreiranje kreativnih laboratorija. Lider dvogodišnjeg projekta je Politehnički fakultet, Univerziteta Porto iz Portugalije, a ostale partnere u projektu čine univerziteti iz Grčke, Bugarske, BH, Makedonije, Albanije i Njemačke, a pored Univerziteta “Mediteran” Podgorica, iz Crne Gore u projektu učestvuje i Arhitektonski fakultet Univerziteta CG.

Kategorija vijesti ,