Univerzitet Valjadolid (Španija) objavio poziv za Erasmus+ program razmjene za studente osnovnih i master Univerziteta „Mediteran“ Podgorica za akademsku 2023-24.godinu

U sklopu ERASMUS+ programa kreditne mobilnosti, Univerzitet Valjadolid je omogućio tri (3) stipendije za studente našeg univerziteta.

Programi dostupni ovim pozivom možete naći na linku: https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Važno: selekcija aplikacija nije bazirana na nominacijama, već se zainteresovani  kandidati prijavljuju direktno putem sajta: https://uvamobplus2.uva.es/publico/inicio

Krajnji rok za prijavu je  20. oktobar 2023 do 11h. Aplikacije prijavljene posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije o programu možete dobiti putem mejla: ka171.erasmusplus@uva.es

Kategorija vijesti ,