Slovenački partneri u posjeti Univerzitetu “Mediteran” povodom drugog sastanka radnog tima istraživačkog bilateralnog projekta SLO-CG

U okviru bilateralnog projekta “Perspektive kreativnih industrija u destinacijama ruralnog turizma u post COVID periodu (Studija slučaja: Slovenija, Crna Gora)” nastao je partnerstvom Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica i Fakulteta za uporabne družbene študije u Novoj Gorice, jednog od trideset bilateralnih projekata koje finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore i nadležno ministarstvo Slovenije, na Univerzitetu “Mediteran” Podgorica, održan je 18 i 19. septembra, drugi po redu sastanak partnera oba istraživačka tima.

Predstavnici Fakulteta za uporabne družbene študije u Novoj Gorici, prof. dr Andrej Raspor i prof. dr Predrag Ljubotina, boravili su u dvodnevnoj posjeti Podgorici, gdje su sa crnogorskim kolegama, proprektorom za nastavu Univerziteta “Mediteran” Podgorica i profesorom na Fakultetu za turizam, dr Darkom Lacmanovićem, šeficom Kancelarije za međunarodnu saradnju i saradnicom u nastavi na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, mr Natašom Kraljević i magistrandkinjom Aleksandrom Govedaricom obavili niz sastanaka, definisali i dogovorili zajedničke korake do kraja godine, i razgovarali o promociju projekta i učešću na konferencijama u regionu.Tokom boravka na Univerzitetu “Mediteran”, profesore iz Slovenije je takođe primio i rektor Univerziteta “Mediteran” Podgorica, prof. dr Savo Marković.

Sastanak u Podgorici je nakon sastanka organizovanog u junu, u Ljubljani, posljednji planiran u ovoj godini.

Kategorija vijesti ,